Majlis Perasmian Jambatan Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha

Written by aliqpombunai on . Posted in Kurapak & Co.

Semalam, telah berlangsung peristiwa gilang gemilang di Bandar Seri Begawan, yang mana perasmian jambatan baru ‘Jambatan Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha’ sudahpun di buka rasmi oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzadin Waddaulah sempena sambutan Jubli Emas 50 tahun Baginda menaiki takhta.

Keadaan dibandar semalam atu pack berabis, we decied to park our car di Balkony, Qlap. Dari sana kami ambil perahu tambang turun di Jeti 5, Sungai Kebun. dengan cas $4 sekepala. Kan turunn di Yayasan, full sudah urang bedudukan di tambing. Nasib jua ada plan B. Dengan ani jua, tercatat satu lagi tanda sejarah yang akan menjadi ristaan serta buah mulut sampai ke anak cucu kitani nanti.

@Aliqpombunai signing out!